آویزان کردن اسلام دانشگاه دانشگاه پایگاه استنادی

آویزان کردن: اسلام دانشگاه دانشگاه پایگاه استنادی رتبه بندی دانشگاه تهران دانشگاه برتر هیات علمی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی در ناآرامی های اخیر،صداوسیما،برخی مطبوعات،بعضی ائمه جمعه و احمدی نژاد نقش داشتند / وزیراسبق اطلاعات

روزنامه آرزوی بزرگ باحجت الاسلام والمسلمین علی یونسی، مشاور خاص مدیر جمهور در امور اقلیت های قومی و مذهبی و وزیر اطلاعات دولت اصلاحات گفت وگویی انجام داده است.

در ناآرامی های اخیر،صداوسیما،برخی مطبوعات،بعضی ائمه جمعه و احمدی نژاد نقش داشتند / وزیراسبق اطلاعات

وزیراسبق اطلاعات:در ناآرامی های اخیر،صداوسیما،برخی مطبوعات،بعضی ائمه جمعه و احمدی نژاد نقش داشتند

عبارات مهم : سیاسی

روزنامه آرزوی بزرگ باحجت الاسلام والمسلمین علی یونسی، مشاور خاص مدیر جمهور در امور اقلیت های قومی و مذهبی و وزیر اطلاعات دولت اصلاحات گفت وگویی انجام داده است.

در ناآرامی های اخیر،صداوسیما،برخی مطبوعات،بعضی ائمه جمعه و احمدی نژاد نقش داشتند / وزیراسبق اطلاعات

وی در پاسخ به این پرسش که:”شما با این نظر آقای باهنر موافقید که منشأ اعتراضات از تریبون های رسمی شروع شد؟” گفت:

بله؛ بدون شک این اتفاق رخ داده هست. متاسفانه بعضی از ائمه جمعه، صداوسیما، بعضی روزنامه ها و بعضی ارگان ها و نهادها در این زمینه نقش داشتند که این نقش، انکارناپذیر هست. از سوی دیگر من اعتقاد دارم جریان احمدی نژادی نیز نقش مهمی در این قضیه داشت و با حرمت شکنی هایی که انجام داد زمینه ساز اعتراضات اخیر بود.

روزنامه آرزوی بزرگ باحجت الاسلام والمسلمین علی یونسی، مشاور خاص مدیر جمهور در امور اقلیت های قومی و مذهبی و وزیر اطلاعات دولت اصلاحات گفت وگویی انجام داده است.

به نظر من احمدی نژاد، به هیچ جریان رسمی سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب اعتقادی ندارد. احمدی نژاد در گذشته نیز بارها دست به ساختارشکنی زده بود. با این وجود این اوضاع در شرایط کنونی شدت یافتن شده است و وی از رویکرد ساختارشکنی به عنوان یک ابزار استفاده می کند.

تفکر احمدی نژادی به دنبال مدیریت جریان رادیکال اصولگرایی علیه دولت آقای روحانی بود. این در حالی بود که جریان رادیکال اصولگرایی نیز میل به داشت بدون اینکه هیچ هزینه ای پرداخت کند، احمدی نژاد را برابر دولت قرار دهد و از نتیجه های درگیری احتمالی و به چالش کشیدن دولت، با اهداف خاص خود، استفاده کند. در نتیجه جریان رادیکال اصولگرایی و احمدی نژاد هر دو جهت مقابله با دولت آقای روحانی نگاه ابزاری به یکدیگر داشتند.

در ناآرامی های اخیر،صداوسیما،برخی مطبوعات،بعضی ائمه جمعه و احمدی نژاد نقش داشتند / وزیراسبق اطلاعات

واژه های کلیدی: سیاسی | اطلاعات | رادیکال | استفاده | اطلاعات | احمدی نژاد | احمدی نژاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog